Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Chấn C lốc 2 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ V kẽm 2 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ lốc chữ C 1,2 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ C kẽm 2 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ Z kẽm 1 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ Z kẽm 1,5 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ U kẽm 2 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ U 2 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ C thép PO 1,5 ly

Thép Xà Gồ - Sàn Deck

Thép xà gồ chữ Z 1,8 ly