Thép hình i150

  • Mác thép: SS400 – A36
  • Tiêu chuẩn  chất lượng: JIS G3101 – JIS G3106 – ASTM – EN 10025 – DIN 17100
  • Chiều cao h: 150mm
  • Giá: 20.200 VND/kg 1 cây 6m